Klockan – en klassisk manlig accessoar

Bärbara ur har funnits åtminstone sedan 1500-talet men som en klassisk manlig accessoar är det en nyare företeelse. Det var faktiskt först när militären började använda en klocka runt handleden som armbandsklockan blev ett manligt attribut.

Hur det hela började

Många detaljer i klädmodet har nämligen sitt ursprung i hur militärer klädde sig. I slutet av 1800-talet blev det tillverkat handledsklockor till officerarna som tjänstgjorde i fartygsförbanden. Till sjöss var det viktigt att veta exakt tid för navigeringen och därför nödvändigt med klockor som fanns lätt till hands. När första världskriget sedan drog igång tillhörde de så kallade skyttegravsklockorna soldaternas standardutrustning. Det var klockor att bära runt handleden eftersom fickur inte var praktiskt i strid.

Klockan som accessoar

Förutom att militärer använde armbandsur var det annars något som i början av 1900-talet framförallt blev marknadsfört mot kvinnor. Män med pondus hade fickur. Det var först på 1930-talet när fickuret blev helt ersatt av armbandsur som det kom att bli lika populärt hos både män och kvinnor. Samma årtionde är allmänt ansett som det gyllene årtiondet inom herrmodet. Delvis kan det förklaras av att Hollywood hade ett stort inflytande på modet under 30-talet. På så vis kom armbandsuret att bli en manlig accessoar.