Den svenska emigrationens historia

Är du intresserad av den svenska emigreringens historia? Då har du kommit helt rätt. Vi vill ge den större bilden av svensk emigration och det finns många stenar att vända på. Att lämna allt man känner till kräver mod, och emigrationens tydliga mål var ofta att förbättra levnadsstandarden. Man ville fly ifrån samhällsklyftor, religionsförtryck, arbetsbrist och dålig ekonomi. Strävan efter ett bättre liv tycks således ha varit en stor drivkraft för svenskarna att ta klivet och emigrera.

Emigrationen från Sverige till andra länder går dock med största sannolikhet långt tillbaka i tiden, men om vi ska börja någonstans kan vi börja med vikingarna. De reste världen över, var de första att kliva iland i Amerika och de slog fäste såväl i Frankrike som Ryssland och olika brittiska öar. Historiskt sett har det även emigrerat människor till Sverige, bland annat var det många finnar och valloner som bosatte sig i Sverige på 1500- och 1600-talet.

Emigration från 1800-talet till våra dagar

Den kanske mest kända och uppmärksammade emigrationen från Sverige till ett annat land är massemigrationen till Nordamerika. Från mitten av 1800-talet till en bit in på 1900-talet hade över en miljon svenskar emigrerat till just Nordamerika. Stora orsaker till emigreringen var dålig ekonomi, brist på jord och klasskillnader i samhället. Många ansåg helt enkelt att de inte hade möjlighet att göra framsteg i Sverige. Något annat som lockade var den fulla religionsfriheten som rådde i Nordamerika.

Efter 1930-talet stannade utvandringen i Sverige upp. Det snarare vände och invandringen till Sverige började öka. Många finska krigsbarn kom hit under andra världskriget, och vissa återvände till Finland när kriget var slut. Efter andra världskrigets slut fortsatte invandringen till Sverige från andra länder i Europa. Sedan dess har det skett mycket, och idag sägs emigrationen från Sverige ha passerat siffrorna för utvandringen på 1800-talet. Många cirkulerar mellan att flytta utomlands och sedan hem igen. Det gör fortfarande Sverige till ett utvandringsland.