Historian om stickning och virkning

Stickning går långt tillbaka i historien. Vi vet inte exakt när stickningen uppkom men teorin är att tekniken härstammar från Egypten cirka 200 efter Kristus. De första bevarade stickorna hittades dock i Tyskland och har daterats till 300 e. Kr. Virkning har en betydligt kortare historia. Tekniken uppkom så sent som på 1700-talet och ursprunget var Irland.

Stickning i Sverige

I arkivmaterial från 1800-talet och tidigt 1900-tal står det om stickningens roll i livet för boenden i Västsverige. Orden ”binna” eller ”binda” användes ofta istället för att ”sticka”, vilket kan kopplas samman till nålbindning. Nålbindning är föregångaren till dagens stickning och var vanlig under vikingatid och medeltid. Det vanligaste stickmotiven under 1800 samt 1900-talet var strumpor och vantar. Det fanns oftast för lite tid till att skapa någonting mer komplicerat. Arkiven berättar även om att det oftast var kvinnor som ägnade sig åt denna aktivitet medan männen ägnade sig åt andra sysslor.

Hobby även idag

Stickning och virkning är någonting som vi ägnat oss åt i hundratals år. Men det är många även idag som har detta som hobby. I dagens hektiska liv kan det vara skönt att få jobba med någonting praktiskt. Om du är intresserade av stickning eller virkning, köp hem och börja skapa redan idag.